Strona główna

Wykaz złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok (wyniki oceny formalnej):

 1. Wybieg dla psów "Psi park/Dog park" Radlin (dopuszczony do głosowania)
 2. „Place zabaw bez ograniczeń” Huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich (dopuszczony do głosowania)
 3. Dzieci z Radlina ratują planetę (dopuszczony do głosowania)
 4. "Radlińskie plenerowe biblioteczki" (dopuszczony do głosowania)
 5. "ZŁAP ODDECH" zbudowanie wiaty z zadaszeniem na boisku szkolnym z miejscami do siedzenia oraz ławek okalających kasztany na dziedzińcu szkoły (dopuszczony do głosowania)
 6. Wiaty Stadionowe (niedopuszczony do głosowania)
  Uzasadnienie rozstrzygnięcia: Wniosek do budżetu obywatelskiego obejmuje realizację wiat dla widzów przy boisku Orlik. Wokół boiska zlokalizowana jest strefa bezpieczeństwa szer.3 m uniemożliwiająca lokalizację jakichkolwiek elementów. Zaproponowano przesunięcie ogrodzenia w stronę ogródków działkowych i posadowienie w nowej przestrzeni wiat dla kibiców. Takie rozwiązanie wymagałoby zabudowy nowych 2 przęseł ogrodzenia wys. 4 m, nowych słupów ogrodzenia – 9 szt. , wykonania podbudowy i utwardzenia pod wiaty. Ponieważ brak jest dostępu do terenu za ogrodzeniem( z jednej strony skarpa, krawężnik i skarpa od strony skateparku) teren prac dostępny byłby tylko od strony boiska. Ponieważ koszty planowanych prac przewyższałyby koszty określone we wniosku i dodatkowo dostęp dla sprzętu budowlanego jest niemożliwy brak jest uzasadnienia do akceptacji projektu. Ławki można posadowić za ogrodzeniem jako wolnostojące, w uzupełnieniu już dostępnych przy chodniku , na skarpie od strony południowej.
 7. Druga młodość leśnej siłowni pod chmurką (dopuszczony do głosowania)
 8. „Roztańczony Radlin - bijemy rekord Polski w tańczeniu poloneza” (dopuszczony do głosowania)
 9. „Działamy dla pokoleń” (dopuszczony do głosowania)
 10. Szwarne karlusy i gryfne frelki szykują dla bajtli Dzień Dziecka wielki!” - organizacja festynu dla mieszkańców (dopuszczony do głosowania)